Misja

Misja biblioteki

Misją Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie jest:

  • rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych w szczególności mieszkańców gminy Janów oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury
  • zapewnienie Czytelnikom i Użytkownikom biblioteki dostępu do wszelkiego rodzaju informacji
  • promocja czytelnictwa oraz wyrabianie i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci i młodzieży
  • otaczanie szczególną troską seniorów oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej
  • tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników
  • udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego , dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych, ze szczególnym uwęgleniem kultury i historii regionu
  • współpraca z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami oraz grupami nieformalnym na polu szeroko rozumianej edukacji i kultury
  • dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników