Inicjatywy i projekty

Salon Literacki

Idea Naszego Salonu Literackiego nawiązuje w swej treści do spotkań poświęconych tematom literackim i nie tylko. Celem inicjatywy jest promowanie lokalnej twórczości, wykazywanie syntezy między poszczególnymi dziedzinami sztuki.

Chcemy na chwilę się zatrzymać, poddać refleksji otaczający nas świat, jak również sztukę, która jest odzwierciedleniem naszych potrzeb i pragnień. W miłej atmosferze, przy filiżance kawy lub herbaty poznajemy kolejnych Twórców, w których nasz Region jest niezwykle zasobny.