Aktualności

Ponowne otwarcie Biblioteki dla Czytelników

Zapraszamy do biblioteki od 7 grudnia 2020 roku

Szanowni Państwo

7 grudnia 2020 roku została otwarta biblioteka w Janowie, 

Prodsimy o stosowanie się do poniższych zasad obowiązujących wszystkich użytkowników biblioteki:

  1. w bibliotece może przebywać tylko 1 osoba (z wyjątkiem dziecka z opiekunem);
  2. wypożyczanie materiałów bibliotecznych odbywa się wyłącznie na zewnątrz do domu;
  3. czytelnie, w tym czytelnia internetowa, nadal są zamknięte;
  4. zaleca się rezerwowanie zbiorów przez katalog on-line https://www.janow-gbp.sowwwa.pl/   telefonicznie (34) 366 16 09 lub przez e-mail: biblioteka@janow.pl;
  5. przed wejściem do biblioteki użytkownik zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynnfekcji umieszczonym przy wejściu, użytkownik w bibliotece jest zobowiązany do noszenia osłony w celu zakrycia nosa i ust;
  6. użytkownik korzystający z biblioteki zobowiązany jest do zachowania bezpiecznej odległości zgodnie z wytycznymi GIS;
  7. zwrócone materiały biblioteczne podlegają kwarantannie;
  8. do odwołania zawieszona jest wszelka działalność edukacyjna i kulturalna prowadzona przez Gminna Bibliotekę Publiczną w Janowie oraz filie biblioteczne w Lgoczance i Żurawiu.