Aktualności

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020

Zakończyliśmy realizację zadania "Kraszewski. Komputery dla bibliotek", które realizowaliśmy ze środków finansowych Instytutu Książki oraz finansowej dotacji celowej z Urzędu Gminy Janów.

Stosownie do umowy zawartej z Instytutem Książki, na realizację zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” -umowa nr 624/KDB7/IK/2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie zakończyła realizację w/w zadania.

 

Ze środków finansowych, które otrzymaliśmy zostało zakupionych:

Komputery przenośne – 10 sztuk

Oprogramowanie – system operacyjny – 10 sztuk

Oprogramowanie narzędziowe – pakiet Office – 10 sztuk

 

 

W ramach programu biblioteka otrzymała dofinansowanie z:

Instytutu Książki w kwocie 30 000,00 zł.

Gminy Janów w kwocie 5 300,00 zł.

https://instytutksiazki.pl/biblioteki,5,kraszewski-komputery-dla-bibliotek,2.html

https://www.janow.pl/