Aktualności

Czy biblioteka publiczna to tylko książka?

Sesja Regionalna Bibliotek Publicznych

Dnia 13 maja 2019 r. wzięliśmy udział w Sesji Regionalnej Bibliotek Publicznych, organizatorami której byli Stowarzyszenie Bibliotekarzy polskich Oddział w Częstochowie oraz Biblioteka publiczna im. Wł. Biegańskiego.

Do udziału w konferencji, w roli prelegentów, zaproszono przedstawicieli następujących bibliotek:

- Biblioteki Publicznej im. Wł. Biegańskiego w Częstochowie,
- Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODON „WOM” w Częstochowie,
- Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedźnie,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie.

 

Przedmiotem rozważań była rola biblioteki we współczesnym świecie i znalezienie odpowiedzi na pytanie: Czy biblioteka publiczna to tylko książka? Biblioteka to nie tylko miejsce z regałami zastawionymi księgozbiorem z funkcją nastawioną głównie na wypożyczanie książek. Biblioteki stają się również przestrzenią, w której realizowane są działania skupiające w sobie cele edukacyjne czy kulturotwórcze. Konkretnymi przykładami są tutaj spotkania dla dzieci i młodzieży, dla seniorów, czy Salony Literackie organizowane w naszej bibliotece. Intencją naszą jest nie tylko zapewnienie dostępu do literatury i informacji, ale także integrowanie lokalnej społeczności poprzez uatrakcyjnienie naszej oferty.

Na konferencji naszą bibliotekę reprezentowała Justyna Siemion z referatem Księgozbiór regionalny przyczynkiem do edukacji regionalnej dzieci i młodzieży. Zobrazował on dobre praktyki związane z atrakcyjnymi formami pracy z dziećmi i młodzieżą, które są odbiorcami bibliotecznych usług edukacyjnych. Wykorzystanie zasobów księgozbioru regionalnego w pracy z uczestnikami spotkań nie tylko je urozmaica, ale również wpływa na rozwój zainteresowań z zakresu historii regionu i zachęca do samodzielnych poszukiwań informacji w oparciu o nasze zbiory.

Zbiory Interinstytucjonalnego Księgozbioru Regionalnego i Naukowego Janowskiej Biblioteki są jednymi z bogatszych, a zarazem niezmiernie interesujących, w regionie częstochowskim, z czego my Bibliotekarze jesteśmy niezmiernie dumni.

Udział w konferencji był dużą nobilitacją dla naszej Biblioteki. Dziękujemy Pani dr Katarzynie Parkitnej za zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu.