Aktualności

Fundusz Sołecki dla filii biblioteczne w Żurawiu

Filia biblioteczna w Żurawiu już po raz kolejny otrzymała środki finansowe z Funduszu Sołeckiego miejscowości Żuraw.

Kwotę w wysokości 500,00 zł przeznaczyliśmy na zakup puzzli i gier planszowych oraz materiałów plastycznych na zajęcia wokół książki dla najmłodszych.

Serdecznie dziękujemy Sołtysowi i Radzie Sołeckiej za przekazane środki finansowe.

Zapraszamy do wypożyczania nowych puzzli i gier oraz do udziału w zajęciach, które odbywają się w piątki w godzinach 15.30 – 17.00