Aktualności

0
woluminów
0
wydarzeń w roku
0
czytelników
0
pracowników

Zbiory biblioteczne

Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie odpowiada na potrzeby czytelnicze mieszkańców gminy Janów. Księgozbiór biblioteki zawiera literaturę piękną, literaturę niebeletrystyczną i naukową.
Biblioteka gromadzi również zbiory specjalne:

  • mapy
  • wydawnictwa multimedialne
  • prasę lokalną (Echo Janowa)
  • pomoce dydaktyczne dla dzieci
  • Dokumenty Życia Społecznego.
Najcenniejsze zbiory biblioteki znajdują się w Interinstytucjonalnym Księgozbiorze Regionalnym i Naukowym. Zgromadzone tu wydawnictwa są niejednokrotnie bardzo rzadkie i w przeważającej mierze dotyczą szeroko rozumianego Regionu Ziemi Janowskiej.

Więcej już wkrótce
Biblioteka - Trzecie miejsce

Koncepcja "trzeciego miejsca" została stworzona przez Ray'a Oldenburga, zdaniem którego życie każdego człowieka koncentruje się wokół trzech miejsc: domu, pracy i owego "trzeciego miejsca". Dom to przestrzeń wspólnego funkcjonowania z najbliższymi osobami, miejsce najbardziej intymne, w którym czujemy się dobrze, bezpiecznie, pewnie. Praca stanowi miejsce realizacji ambicji zawodowych, pokonywania przeszkód i wyzwań. Natomiast "trzecie miejsce" to przestrzeń, w której spędzamy wolny czas i prowadzimy szeroko pojęte życie towarzyskie i społeczne, na neutralnym gruncie, gdzie w atmosferze wolnej od obowiązków domowych i zawodowych można spędzić miło czas, zrelaksować się, porozmawiać.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Janów, dokładamy wszelkich starań, aby nasza biblioteka mogła pełnić funkcję trzeciego miejsca. Oprócz prowadzenia statutowej działalności ? świadczenia usług czytelniczych, nasza biblioteka pragnie stać się miejscem wymiany wszelakiej myśli, miejscem spotkań, a przede wszystkim miejscem, do którego warto wracać, ponieważ jesteśmy po to, by służyć społeczeństwu.

Inicjatywy i projekty

Dzięki temu stajemy się lepsi

Książka na telefon

"Książka Na Telefon" powstała w styczniu 2006r. Usługa ta została stworzona z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych. Przez telefon można zamówić dowolny tytuł wydawniczy, znajdujący się w zbiorach biblioteki. Bibliotekarz po umówieniu konkretnego terminu dostarcza do domu czytelnika wybrane pozycje książkowe.

Zamówienia na książki są przyjmowane codziennie w godzinach pracy biblioteki.
Tel. 34 366 16 09
e-mil: biblioteka@janow.pl
UWAGA: książki są dostarczane wyłącznie przez pracowników biblioteki!

Walizka Pełna Przygód

Spotkania dla dzieci w wieku 5-7 lat.

Jak to drzewiej bywało - czyli Polski Rok Obrzędowy

Projekt edukacyjny skierowany do seniorów, celem którego jest kultywowanie Polskich obrzędów, zwyczajów i obyczajów.

Zobacz więcej
Akademia Seniora

Projekt edukacyjny skierowany do osób 50+, celem którego są aktywizacja i integracja mieszkańców. W ramach projektu przewidziane są spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin takich jak:

prawo,

medycyna,

historia i kultura,

archiwistyka,

architektura terenów zielonych.

Dziecięcy Świat Wartości

Program realizowany w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Program realiowany jest poprzez: realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, oraz programów autorskich dotyczących profilaktyki uzależnień, profilaktyki problemowej w szkołach na terenie gminy, organizację konkursów tematycznych jako uzupełnienie programów.

Salon Literacki

Idea Naszego Salonu Literackiego nawiązuje w swej treści do spotkań poświęconych tematom literackim i nie tylko. Celem inicjatywy jest promowanie lokalnej twórczości, wykazywanie syntezy między poszczególnymi dziedzinami sztuki.

Zobacz więcej
IT-Cafe
Festiwal Wieku XX

Czym był dla nas wiek XX? Jego dobre i ciemne strony? Spotkanie mające na celu podjęcie sentymentalnej podróży w kolejkę po nostalgię XX wiecznej Europy.

Słowo na drodze
Poznaj świat przez fotografię

"Cudze chwalicie, swego nie znacie, Sami nie wiecie, Co posiadacie"
                            Polska w bibliotecznym obiektywie.